• 06-10005000

Disclaimer

Onze kleine lettertjes (gewoon in het groot)

Marcvanbekkum.nl spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.
Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Marcvanbekkum.nl is voor eigen rekening en risico. Marcvanbekkum.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Marcvanbekkum.nl behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Marcvanbekkum.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Marcvanbekkum.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leden van Marcvanbekkum.nl, aangeboden informatie op de sites van Marcvanbekkum.nl, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Marcvanbekkum.nl, zoals software. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Marcvanbekkum.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leden van Marcvanbekkum.nl, aangeboden- informatie op de sites van Marcvanbekkum.nl. Marcvanbekkum.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Marcvanbekkum.nl.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Marcvanbekkum.nl liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Marcvanbekkum.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Marcvanbekkum.nl. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de webredactie

Privacy

Marcvanbekkum.nl respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de webmaster van Marcvanbekkum.nl worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie ons volledige Privacy Statement.
Toegang

Marcvanbekkum.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Marcvanbekkum.nl de toegang tot de websites monitoren.

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de werking van de website.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken geen gebruik van uw gegevens voor reclame of andere tracking diensten.

Via Google Analytics meten wij zoekopdrachten, het aantal bezoekers, (niet exacte) locaties en herkomst van de bezoekers. Deze worden geanonimiseerd opgeslagen en kunnen de bezoeker niet terugherleiden naar het IP adres.

Mocht u het toch niet eens zijn met dit beleid dan verzoeken wij u de website niet te bezoeken.

Verwerkersovereenkomst

Voor onze klanten hanteren wij een verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst beschrijft hoe wij omgaan met gegevens van bezoekers van de websites van onze klanten zoals de AVG dat voorschrijft.

Uiteraard doet Marc van Bekkum Design alles om de privacy van haar klanten zo goed mogelijk te beschermen.

U vind onze verwerkersovereenkomst hier (PDF)

Login voor onze klantenInformatie

Telefoon : (+31) 06 1000 5000

Bij geen gehoor kunt u altijd een sms of whatsapp bericht sturen.

E-mail : info@marcvanbekkum.nl

Web : marcvanbekkum.nl

BTW - ID nr. : NL002062814B62

Voor onze klanten

Contol panel

Verwerkersovereenkomst

Adres

Postadres
Op den Claver 12
2231 ZX Rijnsburg

Langskomen?
Dat kan, maar dan wel
even een afspraak maken!